Category Archives: Laatste nieuws

Qii12 wordt Eye on Organisation

In 2009 hebben wij het product Qii12 ontwikkeld. De naam stond voor Qualitative and Quantative Improvement by Innovation. Hoewel wij aanvankelijk enthousiast waren over de naam merkten we in de loop der jaren en met name in het buitenland, dat de naam moeilijk uit te spreken was.
Wij hebben daarom de naam verandert in Eye on Organisation. Dit in lijn met de andere Eye on … producten.

Wij hopen dat de nieuwe naam u bevalt.

Eye on Change

In antwoord op de behoefte van onze relaties ontwikkelt metID de index Eye on Change.
Met de index krijgt de organisatie meer grip op het verloop van de organisatieontwikkeling en op het vasthouden en zelfs versnellen van het ontwikkelproces. De index is opgebouwd vanuit de kennis en inzichten bij het inzetten van Eye on Organisation bij onze relaties.

Eye on Change geeft de voortgang van de organisatieontwikkeling aan met betrekking tot veranderdiscipline, vertrouwen, motivatie en betrokkenheid. Deze vormen de belangrijkste pijlers om medewerkers bewust mee te nemen richting de doelorganisatie met de cultuur, werkwijze en hulpmiddelen die erbij horen.

Het zijn de mensen die het doen

Urs Hölzle, hoofd infrastructuur van Google, zegt er in de Volkskrant het volgende over: “Ik denk dat iedereen bij Google zich bewust is van het feit dat je er nooit bent. Dat is iets wat in de top actief wordt beleden en bij herhaling wordt verteld. Je moet sowieso altijd op zoek naar de beste mensen. Daarnaast is de sfeer in je bedrijf van groot belang. Voor innovatie is het cruciaal dat medewerkers fouten mogen maken. Vaak weet je pas werkt of niet werkt door het uit te proberen. Een kwart van alle wijzigingen die wij bijvoorbeeld hebben doorgevoerd in Gmail, hebben we teruggedraaid. De cultuur moet dat wel toestaan”. Kortom, het zijn de mensen die het doen, ook bij innovatie.