Investeren en waardecreatie

Banken, private equity fondsen en andere investeerders beoogen goede rendementen te halen uit hun investeringen. Stroomlijnen van de organisatie, nieuwe afspraken maken met toeleveranciers en andere verbetermaatregelen moeten leiden tot een aantrekkelijke renderende organisatie.

Due Diligence
Al eerder, tijdens het dealmaking proces, wordt onderzocht of de organisatie inderdaad díe interessante waarde heeft die ervan verwacht wordt.
Een boekenonderzoek, due diligence, kan daarvoor het dealmaking proces ondersteunen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de zichtbare en cijfermatige resultaten van de organisatie. Op organisatieaspecten die niet direct grijpbaar zijn wordt veelal niet ingezoomd, terwijl deze juist de uiteindelijke prestatie van de organisatie zo sterk beïnvloeden.

Extra kennis en inzicht
Hoe kunt u nu het management en de organisatie gedegen beoordelen op haar bekwaamheid en op een doelmatige bedrijfsvoering? En hoe kunt u het zittende of nieuwe management aansturen tot een goed renderende bedrijfsvoering?”
Om antwoord te krijgen op deze vragen willen wij u graag kennis laten maken met de oplossing Qualitative Due Diligence, QDD. Nieuw, maar beproefd voor een gedegen management- en organisatiebeoordeling en met een resultaat dat binnen twee weken beschikbaar is.

Ook kan QDD ingezet worden tijdens de dealmaking transactie. U krijgt zeer waardevolle input om een juiste prijs voor uw investering te bepalen of zelfs van de voorgenomen deal af te zien.

QDD vertaalt zich snel terug in klinkende munt!