Reorganisatie en fusie

Organisaties die hun middelen flexibeler en doelmatiger willen inzetten kiezen voor herstructerering. Om in schaalgrootte te winnen of over meer slagkracht te beschikken is fusie een optie.

Nu brengt dit veel onzekerheden met zich mee voor de interne organisatie. Met vaak als gevolg inefficienties en verlaging van de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.
Dit, terwijl de organisatie haaks hierop juist de focus legt op de nieuwe structuur, processen en/of systemen.

Dat dit de organisatie energie en geld kost, meestal veel geld, mag duidelijk zijn. Hoewel de verandering snel plaatsvindt, moeten in het kielzog ervan nog allerlei suboptimalisaties worden opgelost. 

Motivatie en betrokkenheid
Door voorafgaand aan de verandering te weten wat er speelt onder de oppervlakte van de organisatie en door te weten wat juist gewaardeerd wordt en wat niet vanuit het perspectief van de medewerkers, lukt het de verandering met meer succes te realiseren. Dit versnelt niet alleen het veranderproces, medewerkers voelen zich gehoord en meer betrokken en gemotiveerd om mee te werken aan de verandering.

Een effectiviteitsmeting na afloop biedt inzicht in de kritische succes- en faalfactoren om op de nieuw ingeslagen weg door te gaan.

metID heeft in de loop der jaren vele complexe veranderprocessen mogen begeleiden. Wij verschaffen u het noodzakelijke inzicht en helpen u met de bewustwording in uw organisatie, zodat u de succesvolle regiseur van de verandering kunt zijn.