Klanten en cases

Een overzicht van onze opdrachtgevers in MKB en overheid. Voor casebeschijvingen klik op naam.

Lely Industries en Holding
PaySquare
Woonbron
Gemeente Leidschendam – Voorburg(prog)
Gemeente Leidschendam – Voorburg
Brandweerkorpsen Leidschendam-Voorburg en Wassenaar
Hulpverleningsregio Haaglanden
AVR – Van Gansewinkel
Het Bosschap
Centraal Bureau voor de Statistiek
Deloitte
Dura Vermeer
Elan Wonen
Gemeente Amsterdam
Hogeschool INHOLLAND
Kamers van Koophandel
KLM Cargo PMG Airmail Services
Logica CMG
Mercuri Urval
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Nederlandse Spoorwegen
NedTrain
Océ
Provincies Drenthe en Friesland
Quion
Raad van State
RDW
TUDelft
Universiteit van Tilburg
Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
Welger
WoonInvest