Eye on Change

Logo Eye on Change

Eye on Change is een index bedoeld om de verantwoordelijken voor de ontwikkeling in de organisatie van input te voorzien voor het bewaken en op koers houden van de geplande route en om eventuele risico’s in een vroeg stadium te kunnen elimineren.

Eye on Change bevraagt vertegenwoordigers vanuit directie, medewerkers, klanten en andere relevante stakeholders.
 

Resultaat Eye on Change:

  • organisatieontwikkeling ‘in control’
  • inzicht in motivatie en betrokkenheid directe betrokkenen
  • de discipline op harde feiten die het succes van de organisatieontwikkeling bepalen en ervoor zorgen dat het gewenste resultaat wordt behaald volgens gestelde doelen;
  • de verwachtingen die er leven over het resultaat en de consequenties ervan.

Eye on Change wordt ingezet om vinger aan de pols te houden bij het verloop van de organisatieontwikkeling door maandelijks te rapporteren over voortgang, opvolging uitgestippelde koers, betrokkenheid medewerkers, vertrouwen en motivatie om te willen werken aan het succes van de organisatieontwikkeling.