Eye on Projects

LOGO Eye on ProjectsEye on Projects is een index bedoeld om projectmanagers snel, simpel en doeltreffend van input te voorzien voor het bewaken van het projectverloop en het elimineren van risico’s.

Eye on Projects bevraagt, toegesneden op uw projectsituatie, verschillende doelgroepen als opdrachtgever, projectteam, stuurgroep, gebruikers, stakeholders en key opinion formers.

Vanuit hun eyes en hun perspectief wordt een beeld geboden over de discipline op harde projectfeiten, het vertrouwen in haalbaarheid en succes van het project en de verwachting die er leeft over projectverloop, resultaat, veiligheid en duurzaamheid.

Resultaat Eye on Projects:

  • Grip op het project
  • Oog voor meerwaarde, opbrengst en verspilling
  • Inzicht in vertrouwen en verwachtingen
  • Overzicht van belangrijkste projectrisico’s

Download de pdf Eye on Projects voor meer informatie.