Tag Archives: Communicatie

metID helpt Binnenlandse Zaken met creëren van draagvlak

De (rijks)overheid wil haar informatiehuishouding structureel verbeteren. Om hier gevolg aan te geven, wordt gewerkt aan het opstellen van een richtsnoer hoe de informatiestromen idealiter en in lijn met wet- en regelgeving ingericht kunnen worden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het opstellen en creëren van draagvlak voor de richtsnoer. metID is gevraagd ondersteuning te bieden in het proces van draagvlak creëren.

INHOLLAND en metID voor emancipatie

In ieder geval tot eind 2007 heeft Hogeschool INHOLLAND metID ingezet voor de communicatie omtrent het EU-project Ondernemen INHOLLAND. In de communicatie richt zij zich met name op vrouwelijke en allochtone studenten. Zo weten deze groepen waar ze de juiste instrumenten kunnen vinden om succesvol zelfstandig ondernemer te worden.