Tag Archives: metID

Nedtrain gebruikt Qii12 voor inzicht in organisatieverbeteringen

NedTrain zet zich actief in om medewerkers te betrekken bij innovatieprocessen om de organisatie nog efficiënter, slagvaardiger en accuraat te maken richting de klant. Innovatie is dan ook sinds 2007 een speerpunt in het beleid van NedTrain. Het kwantificeren van resultaten en meten van voortgang over open en sociale innovatie is echter een complexe uitdaging. Tot nu toe heeft NedTrain als enige indicator het aantal geregistreerde ideeën en gegevens hieromtrent beschikbaar. Dit zegt echter weinig over daadwerkelijke verbeteringen en Continue reading

Universiteit Leiden beoogd promotor

metID is sinds de zomer in gesprek met de Universiteit van Leiden voor begeleiding van een promotieonderzoek naar de stimulerende en belemmerende factoren voor innovatie in een willekeurige organisatie. Voor dit onderzoek zal Qii12 als prototype ingebracht worden. Universiteit Leiden heeft zich positief uitgesproken als begeleider van het onderzoek. Zodra alle randvoorwaarden ingevuld zijn kan het onderzoek starten. Naar verwachting begin 2010.

Bedrijven die belangstellend zijn om deel te nemen aan het onderzoek kunnen dit hier kenbaar maken.