Tag Archives: strategie

metID en TU Delft toosten op samenwerkingsverband

De samenwerking met de TUDelft, vertegenwoordigd door prof. dr. ir. Berkhout, op het gebied van innovatiemanagement is een feit. Gezamenlijk worden overheden en ondernemingen ondersteund bij de bepaling van een toekomstbeeld en de strategie waarlangs de gekozen richting bereikt kan worden. Het Cyclisch Innovatie Model (CIM), ontwikkeld door professor Berkhout, vormt hierbij de spil.

Deze samenwerking komt tot uiting onder het label Value Report